Hotline: +84 934 74 74 68 |+84 934 74 77 68
Close

Phòng Dorm

Số lượng giường: 4 - Diện tích: 45m2 - Hướng nhìn: City view.
Giá trên bao gồm:
- Bữa sáng miễn phí
- Miễn phí sử dụng dịch vụ bể bơi
- Wi-fi miễn phí
- VAT & service charge

Xem chi tiết

Phòng Superior

Số lượng: 23- Diện tích: 24m2 - Hướng nhìn: City view.
Giá trên bao gồm:
- Bữa sáng miễn phí
- Miễn phí sử dụng dịch vụ bể bơi
- Wi-fi miễn phí
- VAT & service charge

Xem chi tiết

Phòng Suite double

Số lượng: 5- Diện tích: 24m2 - Hướng nhìn: City view.
Giá trên bao gồm:
- Bữa sáng miễn phí
- Miễn phí sử dụng dịch vụ bể bơi
- Wi-fi miễn phí
- VAT & service charge

Xem chi tiết

Phòng Family

Số lượng: 18- Diện tích: 30m2 - Hướng nhìn: City view
Giá trên bao gồm:
- Bữa sáng miễn phí
- Miễn phí sử dụng dịch vụ bể bơi
- Wi-fi miễn phí
- VAT & service charge

Xem chi tiết

Phòng Deluxe

Số lượng: 5- Diện tích: 24m2 - Hướng nhìn: City view.
Giá trên bao gồm:
- Bữa sáng miễn phí
- Miễn phí sử dụng dịch vụ bể bơi
- Wi-fi miễn phí
- VAT & service charge

Xem chi tiết